ایران فلکس پورت

نگاهی به ثبت بار

صاحب کالا اقدام به ثبت مشخصات کالا شامل ابعاد، وزن، نوع کالا از قبیل فاسد شدنی، خطرناک و غیره، می‌نماید و در ادامه، مشخصات وسیله نقلیه شامل نوع بارگیر ثبت می گردد. صاحب کالا در صورتیکه برای حمل، قیمت مشخصی و یا حداکثری تعیین کرده باشد باید اقدام به ورود آن نماید.

ورود اطلاعات فرستنده

در این مرحله، صاحب کالا اقدام به ورود اطلاعات دقیق فرستنده می‌نماید. این اطلاعات شامل کد ملی یا شناسه ملی، کد پستی، آدرس محل بارگیری و توضیحات لازم برای نحوه بارگیری است.

ورود اطلاعات گیرنده

در این مرحله، صاحب کالا اقدام به ورود اطلاعات دقیق گیرنده می‌نماید. این اطلاعات شامل کد ملی یا شناسه ملی، کد پستی، آدرس محل تخلیه و سایر توضیحات لازم دیگر است.