نگاهی به صدور بارنامه

برای آشنایی با صدور بارنامه ابتدا باید بدانیم بارنامه چیست و چه کاربردی دارد؟ بارنامه داخلی برابر ماده 2 قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت و بارنامه مصوبه 1368/2/31 عبارت است از کاشف از حقوق مالکیت که طرح آن توسط وزارت راه و ترابری تهیه و از طریق وزارت امور اقتصاد و دارایی چاپ و پس از وصول حق تمبر به موجب حواله وزارت راه وترابری در اختیار شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل جاده‌ای داخلی کالا جهت جا‌به‌جایی محموله بین شهری کشور قرار خواهد گرفت.
در گذشته بارنامه بر روی کاغذ چاپ می‌شد و به صورت حضوری در اختیار صاحب کالا یا راننده قرار می‌گرفت اما امروزه با ورود اینترنت به دنیای کسب و کارها، بارنامه‌ها نیز به صورت الکترونیکی و در کمترین زمان ممکن صادر می شوند. بارنامه الکترونیکی در زمان تحویل بار به راننده برای جا‌به‌جایی و انتقال آن از مبدا به مقصد مشخص، توسط شرکت حمل و نقل برای صاحب کالا صادر می شود. در بارنامه اطلاعاتی  اعم از مشخصات صاحب کالا، نوع بار، مبدا، مقصد، وسیله حمل، راننده و غیره، قید می‌شود .